VUA TÀI XỈU
Top 27/11 - 30/11
14.606.904.000
8.172.238.000
7.148.903.000
6.634.471.000
2.469.772.000
2.239.878.000
2.133.577.000
2.061.756.000
1.610.771.000
1.551.024.000
 
 
 
PHÚ BANG
33.805
18.615
16.069
12.191
11.918
HTV
11.540
11.349
6.439
 
 
 
 
DANH SÁCH BANG HỘI
TOP 10 BANG MẠNH TRONG THÁNG 10
8.621.214
2627 thành viên
3.612.851
1010 thành viên
3.335.810
943 thành viên
3.284.506
230 thành viên
2.771.877
301 thành viên
2.652.761
577 thành viên
2.399.925
280 thành viên
2.198.456
248 thành viên
2.136.816
563 thành viên
1.895.695
446 thành viên
TOP 10 BANG MẠNH TRONG NGÀY
67.727
2627 thành viên
33.418
1010 thành viên
30.830
280 thành viên
28.950
230 thành viên
28.708
577 thành viên
27.353
446 thành viên
26.901
301 thành viên
26.135
248 thành viên
25.829
442 thành viên
24.270
943 thành viên
 
 
 
DIỄN ĐÀN
0 giờ 56 phút
Admin | 23 lượt xem | 2 thảo luận
1 giờ 1 phút
Admin | 24 lượt xem | 0 thảo luận
1 giờ 41 phút
mabaingocson | 17 lượt xem | 1 thảo luận
1 giờ 49 phút
q12hugo | Bang YANG | 9 lượt xem | 1 thảo luận
1 giờ 58 phút
Admin | 117 lượt xem | 0 thảo luận
5 giờ 5 phút
bajaconship | Bang Mandolin | 38 lượt xem | 0 thảo luận
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sau >>
 
 
 
 
CHƯA THAM GIA BANG
User mới
User cũ
NickName Gold còn VIP
325
48
920
21
28.820
20
164
20
0
20
310
19
0
10
700
5
500
4
0
4
NickName Gold còn VIP
522.030.447
25.007
923
2.375
677
1.695
125.200.000
1.519
136
1.252
500
899
798
688
100.849
559
596.930
546
950
490
 
 
 
 
TIN NHANH BANG HỘI
 
0 giờ 28
280 thành viên
2 giờ 9
80 thành viên
2 giờ 9
80 thành viên
3 giờ 0
60 thành viên
5 giờ 35
110 thành viên
8 giờ 25
90 thành viên
14 giờ 19
140 thành viên
15 giờ 1
560 thành viên
18 giờ 22
230 thành viên
19 giờ 6
30 thành viên
 
 
 
SINH NHẬT VIP 29/11
NickName Vip Point
 
4069
 
3177
 
2620
 
2085
 
1254
 
1035
 
813
 
643
 
538
 
475